Wyszukiwarka produktów
Polish
English
Pусский
Product overview
Euxyl K 145
Product code:
507680
Trade name:
Euxyl K 145
English name:
Euxyl K 145
Chemical name:
Środek konserwujący na bazie 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolu i mieszaniny 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
PKWIU:
2020150
CAS number:
-
Industry:
PCN:
38089990
Specification:
ST-IXO 6865-1/2006